Новини

Представители на АР Мотив за пореден път участваха в утвърдилия се вече форум за реклама SDeW. Design is All Around - Дизайнът е навсякъде. В четката за зъби, кранчето на мивката и чашата с вода. В удобните кецове, чантата през рамо и любимите дънки. В табелата на улицата, пейката на тротоара и шрифта във вестника. В кофичката на киселото мляко, велосипеда и приборите за хранене… Ежедневно, всеки използва стотици предмети. Без значение дали съзнателно отдава внимание на техните форма, функция и естетика и дали се интересува целенасочено от дизайн, последният присъства осезаемо в живота, променя го и му влияе.