За да видите сайта онлайн, моля кликнете тук.

Сайт, при който основната задача е да се улесни достъпността до богатата информационна част. Програмирането на архитектурата на уеб сайта е направено така, че информацията да е разделена на "класове". Освен главните навигационни менюта, сайта има секция новини, секция събития /за аматьорските турнири, които организира Бургасспорт/ и др.