За да видите сайта онлайн, моля кликнете тук.

Дизайн и изработка на динамичен сайт, по програма на Европейския Съюз. Интегриране на онлайн обучения, клиентска част с различни нива на достъп, регистрационна форма. Сайта е изграден с широко навигационно меню, улесняващо краткия достъп до отделните секции и подменюта. При изработването на системата са ползвани следните езици за програмране :

PHP
HTML
JAVASCRIPT
MYSQL
CSS
Възможности:
   редактиране на съдържанието за всички езикови версии на статичните страници на Сайта, с помощта на удобен, подобен на Microsoft Word,  текстови редактор;
   редактиране на следните мета-атрибути:
   редактиране на текста на бутоните в главното навигационно меню
   генериране на „приятелски” url адреси за търсещите машини
html сайт дизайн и програмиране