Дизайн на лого и фирмена акциденция за AZ Precision. AZ Precision оперира на британския пазар за почистване на офиси, жилища и други помещения.

лого