За да видите сайта онлайн, моля кликнете тук.

Заданието от инвеститора за изработката на този сайт, включваше няколко отделни специфични дейности, които да се съчетаят в един проект, а именно - продажба на апартаменти, онлайн резервации, вход собсвеници с цел информиране относно управляваните им имоти, както и информация относно дължимите от тяхна страна текущи сметки и информационна част на сайта. Сайтът е съвместим със софтуеърната система за управление на онлайн резервации CLOCK Central reservation system (CRS).