За да видите сайта онлайн, моля кликнете тук.

Динамичен сайт изграден върху концепцията за нова визия на Дерматологичния център на Д-р Джорова. Поради специфичността на визията и невъзможността й да се "разгъва" във ветрикал, дизайна е създаден  на принципа на слоеве - информационната част се движи върху пълноцветен бекграунд. Дадена е възможност на администраторите на сайта да да добавят и премахват главни и подглавни навигационни бутони, чрез нарочно програмирана административна част.

website