За да видите сайта онлайн, моля кликнете тук

Дизайн на уеб сайт, представящ онлайн магазин на онлайн ресторант Трапезата. Дизайна включва функционални линкове/бутони на заглавна страница, за бърз достъп до предпочитана информация. Използвани програмни продукти:

PHP HTML JAVASCRIPT MYSQL CSS

Широк достъп до административните функции на сайта, основен приницип на Мотив при дизайна и изграждането на всички модули.