За да видите сайта онлайн, моля кликнете тук.

Изграждане на цялостна онлайн платформа за Сидоренко Холдинг, включваща дизайн и програмиране на Уеб сайт визитка на холдинга и сайтове на отделните дружества в холдинга. Динамичния сайт на Сидоренко Ингридиентс представлява продуктов каталог. При изработването на системата са ползвани следните езици за програмране :

PHP
HTML
JAVASCRIPT
MYSQL
CSS
Възможности:
   редактиране на съдържанието за всички езикови версии на статичните страници на Сайта, с помощта на удобен, подобен на Microsoft Word,  текстови редактор;
   редактиране на следните мета-атрибути:
   редактиране на текста на бутоните в главното навигационно меню
   генериране на „приятелски” url адреси за търсещите машини