За да видите сайта онлайн, моля кликнете тук.

По поръчка на клиента направихме изцяло нов облик на вече съществуващ сайт. Предизвикателството се състои в това, че пред дизайна се поставят ограничения с оглед програмируемата част, която ограничава "свободните изявления" на дизайнера.