За да видите сайта онлайн, моля кликнете тук.

Дизайн и програмиране на html уеб сайт. При разработката на дизайна са спазени съвремени принципи за организация на продуктови интернет страници. Изведени са бутони - линкове към най-важните секции в проекта. Обърнато е внимание на текстовете с цел залагане на ключови думи за по-добро индексиране. Временно е запазено и функционирането на стария сайт на клиента. 

 При изработването на системата са ползвани следните езици за програмране :

PHP
HTML
JAVASCRIPT
MYSQL
CSS