За да видите сайта онлайн, моля кликнете тук.

Дизайн и изработка на динамичен сайт, по програма на Европейския Съюз. При дизайна на сайта целта беше оптимизация на изключително голямата информация, която носи този проект. Сайтът е изграден с широко навигационно меню, улесняващо краткия достъп до отделните секции и подменюта. Предоставена възможност за създаване на интегрирани в този сайт онлайн страници, на различни лица, въз основа на темплейт, създаден от Мотив. При изработването на системата са ползвани следните езици за програмране :

PHP
HTML
JAVASCRIPT
MYSQL
CSS
Възможности:
   редактиране на съдържанието за всички езикови версии на статичните страници на Сайта, с помощта на удобен, подобен на Microsoft Word,  текстови редактор;
   редактиране на следните мета-атрибути:
   редактиране на текста на бутоните в главното навигационно меню посредством DRAG AND DROP функция
   генериране на „приятелски” url адреси за търсещите машини
  генериране на пароли за широк достъп
   създаване на онлайн страници на фирми