WEB Дизайн

123456

Клиент:

Трапезата

Инфо:

Онлайн магазин на онлайн ресторант и бързо хранене Трапезата. Дизайн и програмиране на уеб сайт.

Клиент:

Екотакси Бургас

Инфо:

Дизайн и програмиране на динамичен уебсайт. Програмиране на лесноуправляема административна част посредством фунция Drag and Drop.

Клиент:

3Lines Project

Инфо:

One page website, html website, динамичен сайт, дизайн и програмиране

Клиент:

Ася Лайт осветление

Инфо:

Изработка на уеб сайт за един от големите производители на осветителни тела - Ася, гр. Сливен.

Клиент:

Виста Маре св. Анастасия

Инфо:

Дизайн и програмиране на динамичен HTML уеб сайт.

Клиент:

Di Madjo пране на килими

Инфо:

Дизайн и програмиране на комбинация от one page website и html website.

Клиент:

Виста Маре Бургас

Инфо:

Дизайн и програмиране на динамичен HTML уеб сайт.

Клиент:

Coral Central web store

Инфо:

Клиент:

Бизнес Инкубатор Бургас

Инфо:

Дизайн и програмиране на уеб сайт по изисквания на Проект BG161PO003-2.2.01-0017-C0001 "Създаване и развитие на Бизнес инкубатор – Бургас". Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез "Европейски фонд за регионално развитие" и от националния бюджет на Република България.