Печатна реклама

123

Клиент:

Рекламни бележници за различни клиенти

Инфо:

Дизайн на рекламни бележници и изработка чрез различни технологии.

Клиент:

Рекламни торбички за различни клиенти

Инфо:

Изработка на хартиени рекламни торбички с използване на различни технологии.

Клиент:

Менюта за различни клиенти

Инфо:

Дизайн и изработване на менюта за различни клиенти.

Клиент:

Дигитален печат. Различни клиенти

Инфо:

Дигитален печат на рекламни материали за различни клиенти.

Клиент:

Сладко и солено - каталог

Инфо:

Дизайн и изработка на продуктов каталог с твърди каширани корици.

Клиент:

Каталози 2013

Инфо:

Клиент:

Менюта 2013

Инфо:

Клиент:

Sienna Palace

Инфо:

Дизайн и печат на хотелски рекламни материали, папки, бланки, визитки, брошури