Изработка на карта с маршрутите на градския транспорт в Бургас по повод въвеждането на новата транспортна схема. В кратки срокове и със стегната работа беше начертана схемата с маршрутите, направен дизайна и предпечата, и отпечатан крайният продукт. Картата е напечатана на 90 гр. хромова хартия, с твърди 300 грамови корици - компактна, удобна за употреба и надяваме се полезна.