Част от каталозите ни произведени през 2013 година. Печатните материали са за клиенти в различни браншове, като са използвани разнообразни полиграфски похвати.