Дигиталният печат позволява изработване на пълноцветни изделия в малки тиражи и бързи срокове. Могат да се добавят различни видове ламинат, щанци, телово шиене, биговане. Предимствата му са  краткото време за печат, ниската себестойност при малки количества и възможността за мостра, отговаряща на 100% на качеството на останалия тираж. 

дигитален печат, ламинат, телово шиене