Графичен дизайн на фирмена акциденция за Стейшън Пласт - производител на алуминиева и PVC дограма. За съжаление проектите останаха нереализирани.