Предложения за дизайн на каталози, чаши, тениски и торбички за археологически обект Акве Калиде. Направените проекти са част от участие в конкурс на Община Бургас за рекламно обслужване. (нереализирани)