Изработка на обемни светещи букви с алурапидна лента (alrapid) и засветени със светодиоди.