ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Искрено благодарим за това, че посещавате нашия сайт www.motiv.bg.

Настоящата информация Ви запознава с начина, по който MOTIV използва Вашите лични данни, събрани в този сайт.

Молим Ви, прочетете тази страница и при възникване на конфликт ни уведомете веднага на sales@motiv.bg

Чрез www.motiv.bg се оповестяват лични данни като име, e-mail адрес, възраст, пощенски адрес и други, в изработените за Вас рекламни материали и показани в този сайт. MOTIV изхожда от презумцията, че чрез демонстрацията на ваши рекламни материали ние осъществяваме допълнително рекламно обслужване на Вас и вашите дружества. Презюмираме също, че рекламните Ви материали са за масова употреба и не съдържат конфиденциални данни. Въпреки това сме съгласни да променим реквизити във вашите визии с цел конфиденциалност.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА, ИЗКЛЮЧВАНЕ, ПРОМЯНА И ОЦЕНКА

Предоставените от Вас лични данни са свързани с изготвяне на рекламни продукти. MOTIV не може да ограничи използването от трети лица на тази информация като лични имена, телефони, адреси пощенски кутии. Ако считате, че това би ви навредило, ни уведомете своевремено за отстраняване на проблема.

MOTIV обаче не може да се ангажира с цялостното премахване на визиите ви, продукт на нашия интелектуален труд.

MOTIV си запазва правото да нанася промени в административната, а и всяка друга визуална част на този сайт с оглед нормалната си търговска дейност.